Ved vannhullet – Mimisbrunnrs samlede artikler som E-bøker

kr 249,00

Ved vannhullet består av fem bøker inneholdende til sammen 310 artikler skrevet av Mimisbrunnr fra 2011 til og med 2016. Nesten alle artiklene er tidligere publisert på document.no.

Bøkene kan lastes ned i formatet epub.

Ved vannhullet – Bind I: Nærhet i tid og rom.
Man kan lære av historien, men bare hvis man gidder
Nære og fjerne naboer

Ved vannhullet – Bind II: Hvordan styres og styrkes samfunnet?
Organisasjoner
Forsvaret
Politikk og politikere

Ved vannhullet – Bind III: Våre beste tanker om det viktige og vakre.
Filosofi, vitenskap, kunst og musikk
Logikk og etikk
Ansvar og ærlighet

Ved vannhullet – Bind IV: Talte og skrevne ord.
Litteratur
Presis tenkning, klar tale

Ved vannhullet – Bind V: Et fedreland er mer enn en stat.
Innvandring, terrorisme, demografi
Det er vårt land
Nytter det?

Kategori:

Beskrivelse

Mimisbrunnr har siden 2011 skrevet nesten ukentlig for Document. Hver helg er det mange av våre faste og nye lesere som har glede av hans innsikt, observasjoner og skarpe penn. Det er alltid noe nytt å lære fra Mimisbrunnrs essayer. Han holder vårt skriftspråk ved like med sin glitrende formuleringsevne. Documents arkiv er etterhvert blitt omfattende og vi vil derfor gi leserne en mulighet til å lese Mimisbrunnrs samlede artikler. Her er det bare å sette seg godt til rette.